Introduktionsutbildning – en viktig del av körkortsutbildningen

25 april 2023 Julia Zsiga

Introduktionsutbildning är en viktig del av körkortsutbildningen som är obligatorisk för alla som vill ta körkort. Utbildningen syftar till att öka förståelsen och medvetenheten kring trafiksäkerhet, miljö, och sociala aspekter av att köra bil. Det är ett krav från Trafikverket att genomföra denna utbildning innan man kan boka sitt första körprov.

Vad är introduktionsutbildning?

Introduktionsutbildning är uppdelad i två delar: del 1 och del 2. Del 1 omfattar fyra timmar och handlar om trafiksäkerhet, miljö och hälsa, och sociala aspekter av att köra bil. Här lär man sig bland annat om risker i trafiken, trafikregler, miljövänlig körning, och alkohol och droger. Del 2 omfattar två timmar och handlar om att förbereda sig inför det första och lite läskiga körprovet. Här går man igenom vad som kommer att testas på provet och vad man behöver tänka på vid körningen.

Vem behöver genomföra introduktionsutbildning?

Alla som vill ta körkort behöver genomföra introduktionsutbildning. Detta gäller oavsett om man har tidigare erfarenhet av att köra bil eller inte. Utbildningen är ett krav från Trafikverket och måste genomföras innan man kan boka sitt första körprov.

Introduktionsutbildning

Varför är introduktionsutbildning viktig?

Introduktionsutbildningen är viktig eftersom den ger kunskaper och förståelse för trafiksäkerhet, miljö, och sociala aspekter av att köra bil. Genom utbildningen lär man sig hur man kan bidra till en säkrare och mer miljövänlig trafikmiljö. Man får även kunskap om hur alkohol och droger påverkar körförmågan och hur man kan undvika att hamna i farliga situationer. Dessutom är utbildningen ett krav från Trafikverket och måste genomföras innan man kan boka sitt första körprov.

Sammanfattning

Introduktionsutbildning är en obligatorisk del av körkortsutbildningen som syftar till att öka förståelsen och medvetenheten kring trafiksäkerhet, miljö, och sociala aspekter av att köra bil. Utbildningen består av två delar: del 1 och del 2. Alla som vill ta körkort behöver genomföra introduktionsutbildning innan man kan boka sitt första körprov.

Fler nyheter